Om oss

Inledning av författare och illustratör till Montessori-idéer 


Vill du veta mer om montessoripedagogiken? Vill du få idéer om hur man med hjälp av enkla bruksföremål och bilder kan erbjuda barn aktiviteter som är inriktade på lärande och tänkande?

Vill du att barnen ska få välja vad de vill arbeta med, i en miljö som består av så kallade intressestationer utrustade med materiel för självverksamhet? Arbetar du som montessoripedagog och söker fler idéer och nya bilder? Vill du ha tips om vad man kan sysselsätta barn med? Är du beredd att göra materielen själv och sätta din personliga prägel på dem? Då är vår pärm något för dig!

Materiel och övningar är i första hand tänkta för barn i åldern 3-7 år. Men de fyller sin funktion också för elever i lågstadiets första klasser. Vi hoppas att även dagbamvårdare och föräldrar ska få uppslag till aktiviteter som är lämpliga i hemmiljö.

Lisbeth E-Malm och Marianne Erlandsson heter vi som arbetat med idépärmen. Vi lärde känna varandra som föräldrar till var sitt barn i en montessoriförskola. Marianne fick ofta hjälpa till med att teckna, då pedagogerna hade svårigheter att finna de bilder som behövdes för att tillverka materiel till barnen. Då föddes idén om att göra kopierings- underlag och bilder, som sedan skulle kunna användas efter behov. Lisbeth visste av egen erfarenhet att alla pedagoger ägnar mycket tid åt att tillverka undervisningsmateriel. Det fanns också ett ständigt ökande intresse för montessoripedagogikens idéer och metoder.


Nu som då.


Alltsedan Montessori-idéer 1 lanserades 1993 och efter sista utgåvan 2007 har pärmen efterfrågats av många pedagoger. Styrdokument för skolväsendet har bytts ut men montessoripedagogiken såväl som innehållet i denna lärarhandledning är fortfarande ett fungerande verktyg för att nå många av målen i läroplanerna.


Det är med glädje vi ser att våra pärmar kommer ut i nytryck.

Det är jag, Lisbeth E-Malm, som har gjort övningarna, med utgångspunkt från min egen erfarenhet av arbetet som montessori-pedagog, kompletterat med egna idéer och skrivit texten. Jag är utbildad förskollärare och montessorilärare för barn i åldern 3-12 år. Efterhand har detta kompletterats med

påbyggnadsutbildning i pedagogik och ett antal högskolepoäng i närliggande ämnen. Jag har erfarenhet av arbete inom förskola, grundskola och särskola, antingen i rollen som lärare eller som handledare/projekt-ledare för utvecklingsarbeten med montessoripedagogisk inriktning.

Vid sidan av detta arbetar jag som utbildare av montessoripedagoger vid pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. Under denna tid och fram tills nu har jag fortsatt arbeta med Montessoripedagogiken som grund i rollen som skolledare.

Det är jag, Marianne Erlandsson, som konkretiserat alla idéer i form av bilder, foton och handskriven text. Vidare har jag ansvarat för att pärmen ska se tilltalande ut och vara lätt att använda. Jag är utbildad vid HDK,  (Högskolan för Design och Konst-hantverk, Göteborgs universitet), där jag också undervisat i många år.


Sedan 1972 arbetar jag också som illustratör, fotograf och grafisk formgivare. Under åren lopp har jag medverkat i många läromedelsprojekt, skrivit och illustrerat egna läromedel och barnböcker.

Aktiv Förskola - förskolans handböcker från 1976


Förskolan sorterade då under Socialstyrelsen och styrdes av "riktlinjer". Innehållet var mer omsorg än utveckling och lärande.

Grunden till pärmen var att Partille kommun, utanför Göteborg hade startat en utveckling av innehållet i förskolan som följdes upp av

5 förskollärare och som sedan blev den första Aktiv Förskola-pärmen. Det var den första riktiga handboken med ett handlingsprogram i praktisk form för den dagliga verksamheten. Den kom under åren att beställas imer än 40.000 exemplar.

1978 kom pärm nr. 2 - Skapande förskola.

Det var en annan tid. Arbetsdagen planerades och innehåll förbereddes. Då "lärde man ut" och lyssnade kanske inte in barnens frågor som nu. Inget var digitalt och mycket material var sådant som blivit över och kunde återanvändas.


I samband med förberedelserna för Lpfö 11 omarbetades programmet helt. Gamla pärmar togs bort och nya kom till. Allt för att kunna      fungera inom ramen för den nya läroplan som kom 2011, Lpfö 98 rev 11. Serien bestod då av 11 pärmar med nära 1000 olika idéer och övningar indelade efter läroplanens alla delmål.


 Nu arbetar vi efter Lpfö 18 där det tillkommit nya delmål, bl. a. det digitala lärandet. Men fokus flyttades till bara tre delmål: Matematik, Språk och kommunikation och Natur och teknik.


Mest förändrades dock arbetsformen. Det mesta blev digitalt. Dagshändelser, värdegrund och barnens egna frågor fick större tyngd i undervisningen. Nättjänster som Youtube, Google och Wikipedia blev användbara källor i det dagliga arbetet.


När det nu ser ut som det gör varför ska det då finnas en serie som Aktiv Förskola i tryckt form?


Ett viktigt ord i förarbetena för Lpfö 98 rev 11 var ALLSIDIGHET. Det fanns med som ett delmål i remissupplagan men kom inte med i slutvarianten. Dagens utveckling med fokus på bara tre delmål förstärker också denna brist på allsidighet i förskolebarnens "utveckling och lärande".


Ett annat viktigt ord är KONTINUITET. Allt digitalt material förändras snabbt. Det som fanns på Google om grodor förra veckan finns inte där denna vecka. Var är Youtube-filmen om vattenrening som vi såg i våras? Risken finns attutbudet styr undervisningen mer än läroplanens delmål.


Därför tror jag att Aktiv Förskola ska finnas i både tryckt och digital form. Allt innehåll utgår från Läroplanen. Ett innehåll som inte förändras. Barnen som börjar om 2 år har möjlighet att få samma undervisning som årets barn.

De föreslagna övningarna är skapade för förskolebarnen, deras behov och möjligheter. Övningarna har en bred palett med sånger, sagor, berättelser, lekar, rim och ramsor.  Pärmarnas innehåll främjer en allsidig undervisning.


Varje förskola kan skapa sitt eget program. Efter just förskolans behov och möjligheter. En grundsten för såväl delegering som utvärdering och information. Ett program utifrån värdegrund, tillgängliga verktyg och exempel med övningar och aktiviteter. Allt i tryckt form - men också delvis i digital form för promenader, omvärldsbesök och spontana lärtillfällen.


Därför kommer det att under höstterminen gratis finnas en övning inom ramen för Lpfö 18´s delmål för varje ny vecka på hemsidan och en gratis digital form för mobiler, datorer och plattor. Kanske som tips för veckans pedagogiska tema!


Gå också in på aktivforskolamobil.se för fler övningar och aktiviteter. Även dessa sidor är gratis att använda!