Pärm 2 -3

Pärmarna 2 och 3 är slut på lager men trycks upp till varje terminsstart om tillräckligt intresse finns.

Beställ i butiken. Du skrivs in på vår lista och får löpande meddelande om leveransmöjligheterna.

Montessoriidéer 1 finns på lager

Montessoriidéer 2 

Pärm med 396 sidor varav 64 i färg.

Se innehållsförteckning.


Montessoriidéer 2 vänder sig till pedagoger som arbetar inom ramen för grundskolans sex första skolår. Tillsammans ger Montessoripärmarna handledning, tips och idéer som kan tillämpas för matematik-, språk, SO-, och NO-undervisning.


Montessoriidéer 3

Pärm med 366 sidor varav 46 i färg. 

Se innehållsförteckning.


Material och övningar är i första hand tänkta för barn i åldrarna 7 - 12 år. Men de fyller sin funktion även för elever i förskolan, särskolan och grundskolans högre klasser.
Du kommer snart att upptäcka materialets stora möjligheter till individualisering.