Startsida

Montessoriidéer

- en pedagogisk verkstad

Med Montessoriidéer skapar du ditt eget läromedel som med lekfullt lärande

bygger upp barnens kunnande. 

Montessoriidéer 1 En handbok med 350 sidor. Därav:185 sidor med det pedagogiska programmet. 101 aktivitetsbilder för kopiering till lekar och övningsböcker. 64 färgsidor med 100-tals bilder för benämning, lekar och övningsböcker. 


Som pedagog i en barngrupp har du massor av kunskap kring gruppen som helhet och de enskilda barnen.

Du vet vad de kan, vill och behöver för att lära och utvecklas. Du vet vad läroplanen, allmänna råd och riktlinjer säger likaväl som hur arbetslagets planering ser ut. Frågorna, vad, varför och när har du klart för dig.

 

Sedan kommer du till frågan hur det ska gå till. Då behöver du en stor verktygslåda och en idébank att ta till. Tiden är knapp och du behöver något att utgå ifrån och något att sysselsätta barnen med.


Till din hjälp finns handboken Montessoriidéer 1 med mängder av bilder och teckningar, fria att använda för den som har en pärm. Du får en enkel och praktisk beskrivning av vad Montessoripedagogiken handlar om och hur du kan skapa olika lärmiljöer. Handboken har sidor med allt som behövs för en bra undervisning.