Montessoriidéer 3. Grundskola.

SEK 1,250.00

Montessoriidéer 3
Pärm med 366 sidor varav 46 i färg.

Material och övningar är i första hand tänkta för barn i åldrarna 7 - 12 år. Men de fyller sin funktion även för elever i förskolan, särskolan och grundskolans högre klasser.
Du kommer snart att upptäcka materialets stora möjligheter till individualisering.