Montessoriidéer 1. Förskola, Förskoleklass

SEK 1,150.00

Montessoriidéer 1 En lärarhandledning med 350 sidor, varav 185 sidor med arbetsbeskrivningar, 101 aktivitetsbilder och 64 färgsidor.

Som pedagog i en barngrupp har du massor av kunskap kring gruppen som helhet och de enskilda barnen.

Du vet vad de kan, vill och behöver för att lära och utvecklas. Du vet vad läroplanen, allmänna råd och riktlinjer säger likaväl som hur arbetslagets planering ser ut. Frågorna, vad, varför och när har du klart för dig.

Här är ditt verktyg för att skapa en pedagogik som bygger på din kunskap om barnen. Deras kunskaper och utveckling, deras behov av mer kunskap. Lekfullt och lärorikt