Aktiv Förskola

Tryckta Handböcker och Digitalt program för mobil och dator 

Aktiv Förskola Digital

Innehållet i Grundpro-grammet 1-6 år finns i en nätupplaga till-gänglig för datorer,

plattor och mobiler.
Prova hur den funger-ar! Gratis hösttermin-en 2023

Pris 0 kr


Grundprogrammet

1-6 år har 3 ålders-nivåer 1-2, 2-4 och 4-6 år

Inom varje nivå finns övningar kopplade till sånger, lekar, rim - ramsor,
litteratur- och sång-listor.

100 sid.A4 Ringpärm

Pris 580 kr/st

Utgående handböcker till halva priset

Leka, göra, lära 1-2 år.

En fortsättning och fördjupning avGrundpärmens övningar för 1-2 åringar.
50 övningar och aktiviteter.

Format A4. 60 sidor. Ringpärm

Pris 320 kr/st

Nu 50% 160 kr/st

Leka, göra, lära 2-4 år.

En fortsättning och fördjupning av Grundpärm-ens övningar för 2-4 åringar. 80 övningar och aktiviteter.

Format A4.90 sid. Ringpärm

Pris 420 kr/st

Nu 50% 210 kr/st

Montessoriidéer 1 Skapa ditt eget program. Handbok-en är källa med Montessoris peda-gogik och bilder, teckningar för det egna undervisnings materialet. Mängder av texter, bilder och teckningar, fria att använda för den som har sin pärm. 350 sidor. A4 Ringpärm.

Pris 1150 kr/st

Upptäck och undersök.(Professorns vardags-vetenskap)

Professorn har valt ut 14 områden som alla är aktiva i vår vardag på olika sätt.  Men vi måste ha lite vägledning för att hitta dem, för att undersöka dem och för att förstå dem.

Också Lärarna hittar rätt i sina "Lärartips"


Professorn tar vara på barnens nyfikenhet och låter dem upptäcka själva. En rolig och lärorik form för förskolebarnen.

 som finns för alla  de 70 övningarna. Varje övning har också ett eget kort där barnen kan göra sina under-sökningar på egen hand eller grupp.

112 sid. A4 Ringpärm

Pris 580 kr/st

Professorns vardags-vetenskaps 14 områden

Ljud.

Rörelse.

Växter.

Du och jag.

Magnetkraft.

Flyta sjunka.

Djur.

Luft och vatten.

Väder.

Jord och stenar. 

Elektrisitet.

Ljus.

Miljö-Krets-lopp.

Värme.