Aktiv Förskola

Professorns vardags-vetenskaps 14 områden

Ljud.

Rörelse.

Växter.

Du och jag.

Magnetkraft.

Flyta sjunka.

Djur.

Luft och vatten.

Väder.

Jord och stenar. 

Elektrisitet.

Ljus.

Miljö-Kretslopp.

Värme.

Läroplanspärmen har  register för seriens alla 980 övningar, sånger, lekar, sagotips och aktiviteter finns i denna pärm indelade efter Lpfö 18:s alla delmål. Lätt att hitta,  planera och följa upp.F

ormat A4. 90 sid. Ringpärm. Pris 400 kr/s

Samling med  över 100 tema-indelade sånger, 30 Rim-rams-or och 50 lekar. Dessutom referenser till 180 sagobilde-

böcker och 100 sånger från andra sångsamligar.FormatA4. 125 sid. Ringpärm. Musiken

hämtas från nätet.

Pris 580 kr/st

Grundpärmen har 3 ålders-nivåer 1-2, 2-4 och 4-6 år

Inom varje nivå finns Läro-planens delmålsövningar

Referenser till sagor, littera-

tur, sånger, lekar, rim och ramsor 100 sidor. Ringpärm


Pris 480 kr/st

1-2 år En fortsättning och fördjupning av Grundpärmens övningar för 1-2 åringar. 50 övningar och aktiviteter.

Format A4. 60 sidor. RingpärmPris 300 kr/st

2-4 år En fortsättning och fördjupning av Grundpärm-ens övningar för 2-4 åringar. 80 övningar och aktiviteter.
Format A4. 90 sidor. Ringpärm


Pris 400 kr/st

4-6 år En fortsättning och fördjupning av Grundpärm-ens övningar för4-6 åringar. 110 övningar och aktivitet-er. Format A4.130 sidor. RingpärmPris 580 kr/st

Professorns upptäkter och undersökningar leds av arbetskort med Ledarsidor.

På Ledarsidorna står syfte, pedagogiska tips, uppfölj-

ning och nyckelord. För

varje övning anges svårig-

hetsgrad, arbetsform och processtyp.

Professorns vardagsveten-skap har  utformats för man trots ringa erfarenhet av vetenskapliga metoder ändå ska kunna arbeta med att upptäcka och undersö-ka.  Pärm 1 for 5-7 år har 30 lärarsidor och 86 övningar inom de 14 områdena.

Pris 480 kr/st

En handbok med 350 sidor.

Därav 185 sidor med det pedagogiska progranmmet.

101 aktivitetsbilder för kopiering till lekar och.

övningsböcker. 64 färgsidor.

Ringpärm

Pris 1150 kr/st

För familjedaghem och  Öppen förskola.

Boken utgår från vad som finns i rummet och vad som händer under dagen.
 Liten och aktiv passar barn 12-24 månader 140 idéer, sånger, rim och ramsor. 160 sidor. Bok formar 21 x 15cm  Pris 140 kr/st.

Pek- Läs och Bilderboken

kan följa barnet från ca 8 månader till 5-årsåldern.

Innehåller 240 bilder och teckningar på dagliga  saker i hem och samhället, frukt-er, grönsaker, matvaror men också djur och växter från naturen. Först som pekbok, sedan för benämning och till sist för användning av bokstäver och läsning. 11 x 30 cm. 80 sid. Spiralbunden. 

Pris 310 kr/st