Om oss och pärmen

Tel: 070-4010260       E-mail: montessoriideer@telia.com  Adress: Montessoriider Färgargårdstorget 50  11643 Stockholm

Montessoriidéer

 

  Vi ville göra ett matetrial där allt fanns med så pedagogen själv kunde skapa det barnen ville ha och behövde

Montessori-idéer 1


Vill du veta mer om montessoripedagogiken? Vill du få idéer om hur man med hjälp av enkla bruksföremål och bilder kan erbjuda barn aktiviteter som är inriktade på lärande och tänkande?

Vill du att barnen ska få välja vad de vill arbeta med, i en miljö som består av så kallade intressestationer utrustade med materiel för självverksamhet? Arbetar du som montessoripedagog och söker fler idéer och nya bilder? Vill du ha tips om vad man kan sysselsätta barn med? Är du beredd att göra materielen själv och sätta din personliga prägel på dem? Då är vår pärm något för dig!

Materiel och övningar är i första hand tänkta för barn i åldern 3-7 år. Men de fyller sin funktion också för elever i lågstadiets första klasser. Vi hoppas att även dagbamvårdare och föräldrar ska få uppslag till aktiviteter som är lämpliga i hemmiljö.

Lisbeth E-Malm och Marianne Erlandsson heter vi som arbetat med idépärmen. Vi lärde känna varandra som föräldrar till var sitt barn i en montessoriförskola. Marianne fick ofta hjälpa till med att teckna, då pedagogerna hade svårigheter att finna de bilder som behövdes för att tillverka materiel till barnen. Då föddes idén om att göra kopierings- underlag och bilder, som sedan skulle kunna användas efter behov. Lisbeth visste av egen erfarenhet att alla pedagoger ägnar mycket tid åt att tillverka undervisningsmateriel. Det fanns också ett ständigt ökande intresse för montessoripedagogikens idéer och metoder.


Nu som då.


Alltsedan Montessori-idéer 1 lanserades 1993 och efter sista utgåvan 2007 har pärmen efterfrågats av många pedagoger. Styrdokument för skolväsendet har bytts ut men Montessori - pedagogiken såväl som innehållet i denna lärarhandledning är fortfarande ett fungerande verktyg för att nå många av målen i läroplanerna.

Det är med glädje vi ser att vår pärm kommer ut i nytryck 2019.

Det är jag, Lisbeth, som har gjort övningarna, med utgångspunkt från min egen erfarenhet av arbetet som montessoripedagog, kompletterat med egna idéer och skrivit texten. Jag är utbildad förskollärare och montessorilärare för barn i åldern 3-12 år. Efterhand har detta kompletterats med

påbyggnadsutbildning i pedagogik och ett antal högskolepoäng i närliggande ämnen. Jag har erfarenhet av arbete inom förskola, grundskola och särskola, antingen i rollen som lärare eller som handledare/projektledare för utveklingsarbeten med montessoripedagogisk inriktning. Vid sidan av detta arbetar jag som utbildare av montessoripeda-goger vid pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. Under denna tid och fram tills nu har jag fortsatt arbeta med Montessoripedagogiken som grund i rollen som skolledare.

Det är jag, Marianne, som konkretiserat alla idéer i form av bilder, foton och handskriven text. Vidare har jag ansvarat för att pärmen ska se tilltalande ut och vara lätt att använda. Jag är utbildad vid HDK,  (Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet), där jag också undervisat i många år.


Sedan 1972 arbetar jag också som illustratör, fotograf och grafisk formgivare. Under åren lopp har jag medverkat i många läromedelsprojekt, skrivit och illustrerat egna läromedel och barnböcker

Montessoriidéer är en del av Idébiblioteket. Förlaget har även utvecklat Aktiv Förskola-programmet. 


Klicka här och läs mer om Aktiv Förskola